pennawd-0525b

newyddion

Bydd VPZ, Manwerthwr E-sigaréts Mwyaf y DU, yn Agor 10 Siop Arall Eleni

Galwodd y cwmni ar lywodraeth Prydain i weithredu rheolaeth a thrwyddedu llymach ar werthu nwyddau sigaréts electronig.

Ar Awst 23, yn ôl adroddiadau tramor, cyhoeddodd vpz, y manwerthwr e-sigaréts mwyaf ym Mhrydain, ei fod yn bwriadu agor 10 siop arall cyn diwedd y flwyddyn hon.

Ar yr un pryd, galwodd y cwmni ar lywodraeth Prydain i weithredu rheolaeth a thrwyddedu llymach ar werthu cynhyrchion sigaréts electronig.

Yn ôl y datganiad i’r wasg, fe fydd y busnes yn ehangu ei bortffolio cynnyrch i 160 o leoliadau yn Lloegr a’r Alban, gan gynnwys siopau yn Llundain a Glasgow.

 

1661212526413

 

Cyhoeddodd Vpz y newyddion hyn oherwydd ei fod wedi dod â'i glinigau e-sigaréts symudol i bob rhan o'r wlad.

Ar yr un pryd, mae gweinidogion y llywodraeth yn parhau i hyrwyddo e-sigaréts.Mae adran iechyd cyhoeddus Prydain yn honni mai dim ond rhan fach o'r risg o ysmygu yw'r risg o e-sigaréts.

Fodd bynnag, yn ôl data'r gweithredu ar ysmygu ac iechyd, dangosodd astudiaeth y mis diwethaf fod nifer y plant dan oed sy'n ysmygu e-sigaréts wedi cynyddu'n ddramatig yn ystod y pum mlynedd diwethaf.

Dywedodd Doug Mutter, cyfarwyddwr vpz, fod vpz yn cymryd yr awenau wrth ymladd yn erbyn llofrudd Rhif 1 y wlad - ysmygu.

“Rydym yn bwriadu agor 10 siop newydd a lansio ein clinig e-sigaréts symudol, sydd 100% yn ymateb i’n huchelgais i gysylltu â mwy o ysmygwyr ledled y wlad a’u helpu i gymryd y cam cyntaf ar eu taith i roi’r gorau i ysmygu.”

Ychwanegodd Mut y gallai'r diwydiant e-sigaréts gael ei wella a galwodd am graffu llymach ar y rhai sy'n gwerthu cynhyrchion.

Meddai Mutter: ar hyn o bryd, rydym yn wynebu heriau yn y diwydiant hwn.Mae'n hawdd prynu llawer o gynhyrchion e-sigaréts tafladwy heb eu rheoleiddio mewn siopau cyfleustra lleol, archfarchnadoedd a manwerthwyr cyffredinol eraill, ac nid yw llawer ohonynt yn cael eu rheoli na'u rheoleiddio gan ddilysu oedran.

“Rydym yn annog llywodraeth Prydain i weithredu ar unwaith a dilyn arferion gorau Seland Newydd a gwledydd eraill.Yn Seland Newydd, dim ond o siopau e-sigaréts proffesiynol trwyddedig y gellir gwerthu cynhyrchion cyflasyn.Yno, mae polisi her 25 wedi’i lunio ac mae ymgynghoriad wedi’i gynnal ar gyfer ysmygwyr sy’n oedolion a defnyddwyr e-sigaréts.”

“Mae Vpz hefyd yn cefnogi gosod dirwyon enfawr ar y rhai sy’n torri’r rheoliadau.”


Amser postio: Awst-23-2022